HİÇ'İN HİKAYESİ

2009-12-16 21:10:00

Hiç, bir gün çok bunalmış, canından bezer hale gelmiş adeta.
Allah, onu; yani hiç'i hiç'liğe mahkum ettiği günden beri hayatını hep sıkıntı içinde geçirmiş.Ne yapayım ne edeyim diye düşünürken kulağına var'lığın fısıltıları çarpmış ve merak etmiş varlık alemini.
 Fısıltılar hiç'in kulağına o kadar mest edici nağmeler fısıldamış ki; hiç, bir kerecik bile olsa var'lık alemine gitmeyi  kafasına koymuş bir kere. Ve hiç'in var'lık alemindeki macerası böylece başlamış.
Var'lık alemine adımını attığı ilk anda ödü patlamış adeta.Var'lık aleminde gördüklerinden dehşete kapılmış ve keşke hiç gelmeseydim demiş içinden. Ama gelmişken biraz kalıp merakını gidermek duygusunu da kaybetmemiş büsbütün. Herkes gibi o da  zamanla alışmış var'lık alemine.Tabii önceleri sendelemiş, yalpa yapmış sağa sola.
Kimse kendisini görmese de o herkesi görmekteymiş. Anlamaya, anlam vermeye çalışmış, var'lık alemini ve içindekilerini.Garip bulmuş olanları, yaşananları ve yaşayanları.
 Her nedense hiç'in var'lık aleminden de canı sıkılmaya başlamış. Var'lık alemindeki insanlara bir şekilde ve  bir surette görünüp macerasına yeni bir renk katmayı kafasına koymuş bir süre sonra.
 Aklına nerden geldi bilinmez ama Mehlika Sultan olarak görünmeyi tercih etmiş. Çok güzel, fettan, cellab ve cazibeli biriymiş bu Mehlika Sultan. Bir hiç değilmiş insanlar arasında. Gel zaman git zaman herkes hiç'i ,hiç de herkesi sevmeye başlamış.Mehlika Sultan hakikatte bir hiç'miş ama  handiyse herkes ona biricik var'lığı gibi muamele etmiş. Ona meftun olanlar onun bir hiç olduğunu hiç bir zaman düşünememişler.
Hiç, yani Mehlika Sultan bu arada birçok sevgili biriktirmiş kendisine, her diyardan, her ülküden ve  her ülkeden.
Ama artık hakikaten çok sıkılmaya başlamış. 
Bir hiç'e böylesine meftun olunur mu demiş içinden.
Gerçi zahirde var'dım diyordu ama özümün bir hiç olduğunu anlamalı değiller mi diye söylenmiş kendi kendine.Onları bir hiç uğruna aldatırken neden böylesine gaflete salarlar ki kendilerini diyerek hayretini dile getirmiş.
Şaşkınlığı, hayreti ayyuka çıkmış.Ben vazgeçtim demiş. Böylesine bir var'lıktansa, muvakkat bir varlık olmaktansa yok olmak, hiç olmak daha iyidir demiş. Ve varlık aleminden tecerrüd ederek öz yurduna, hiç'lik diyarına pervaz etmiş.
Var'lık aleminde yaşayanlar hakikatte hiç olmayan Mehlika Sultanı arayıp durmuşlar o günden beri.
 Anıp durmuşlar  şiirlerinde onu. Ama bilememişler  Mehlika Sultanın sadece an ı seyyale gelip geçen  bir hiç'ten başka bir şey olmadığını.
Hiç, bu macerasından sonra bir daha var'lık alemine gitmeyi ve var'lık alemini düşünmeyi aklının ucundan bile geçirmemiş.Mutlu ve huzurlu bir şekilde hiç'lik diyarında kendini avutmuş böylece.

1713
0
0
Yorum Yaz